Thùng gạo mặt gương B25

B25
1.850.000 VNĐ

Kích thước bề mặt gương: Rộng 248 * Cao 650mm
Kích thước lọt lòng yêu cầu: Rộng 210-232 * Cao 610-650mm

Thông Tin Chi Tiết